دروس

عنوان فارسی

عنوان لاتین

ریاضیات عالی مهندسی

Advanced Engineering mathematics

سدهای خاکی

Embankment Dams

مهندسی پی پیشرفته

Advanced Foundation Engineering

مدلسازی رفتاری خاک

Soil Constitutive Modeling

دینامیک خاک

Soil Dynamics

مکانیک خاک پیشرفته

Advanced soil mechanics

روشهای عددی در خاک

Numerical methods in soil mechanics

بهسازی خاک

Soil Improvement

تحقیقات صحرایی

Site investigation

ژئوتکنیک زیست محیطی

Geo environmental engineering

ژئوتکنیک لرزه ای

Geotechnical earthquake engineering

آزمایشگاه دینامیک خاک

Advanced soil Dynamics lab

کاربرد آمار و احتمالات درمهندسی ژئوتکنیک

Reliability applications

Geotechnical Engineering

مکانیک محیط های پیوسته

Continuum mechanics

سمینار

Seminar

روش اجزای محدود

Finite Element Method

سازه های بتن آرمه پیشرفته

Advanced Reinforced concrete structures

پایداری سازه ها

Stability of structures

بهسازی لرزه ای سازه های موجود

Seismic Rehabilitation of

Structures

دینامیک سازه ها

Dynamics of structures

تئوری پلاستیسته

Theory of plasticity

تکنولوژی عالی بتن

Advanced Concrete Technology

بتن پیش تنیده

Pestered Can Crete

stressed con Crete

سازه های بلند

Tall structures

سازه های بتن آرمه پیشرفته

Advanced concrete structures

طراحی لرزه ای سازه ها

Seismic Design of structures

آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها

Vulnerability and seismic Rehabilitation of structures

سمینار

seminar

هیدرواوژی مهندسی پیشرفته

Advanced hydro logy

روش های عددی درمهندسی آب

Numerical methods in water Eng.

Or computational fluid Dynamics cfd

جریان کانالهای روباز

Open channel hydraulics

مهندسی رودخانه

River Engineering

هیدرولیک پیشرفته

Advanced hydraulics

هیدرو دینامک

Hydro dynamics

طراحی هیدرولیکی سازه ها

Design of hydraulic structures

متره و برآورد و پروژه

Construction cast Estimating project

اقتصاد مهندسی

Engineering Economics

 

شالوده های عمیق

Deep foundations

استاتیک

Statics

مقاومت مصالح   1 و 2

Mechanics of materials

تحلیل سازه ها 1 و 2

Structural analysis

راهسازی

Geometric design of highway

 نقشه برداری وعملیات

Surveying theory mod practice

مبانی GIs و کاربرد آن در مهندسی عمران

Geographic information system

عملیات نقشه برداری

Surveying operation

اصول مهندسی پی

 Foundation Engineering

اصول مهندسی سد

 Principles of Dam Engineering

مهندسی آب و فاضلاب

Water and wastewater Engineering

مکانیک سیالات

Fluid mechanics

دینامیک

Project dynamics

هیدرولیک

hydraulics

آزمایشگاه هیدرولیک

Hydraulics lab

بناهای آبی

Hydraulic structures

هیدرولوژی

Hydrology

پروژه آب و فاضلاب

Water and wastewater project

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

Engineering Drawing

اصول مهندسی زلزله و باد

Principles of Earthquake and wind Engineering

مهندسی ترافیک

Traffic Engineering

مهندسی ترابری

Transportation Engineering

کاربرد کامپیوتردر مهندسی عمران

Computer Applications in Civil Engineering

مهندسی پی

Bridge Engineering

مهندسی راه آهن

Railway Engineering

مکانیک خاک 2

Soil mechanics 2

محاسبات عددی

Analytical Methods

اصول و مبانی معماری و شهرسازی

Principles of Arch And urban Planning

زمین شناسی مهندسی

Engineering  Geology

مصالح ساختمانی

Construction Materials

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

Construction Materials lab

تکنولوژی بتن

Concrete Technology

مکانیک خاک

Soil Mechanics

آزمایشگاه مکانیک خاک

Soil Mechanics lab

متره و برآورد پروژه

Project Evaluation and Cost

کارآموزی 1

Training 1

سازه های فولادی 1

Steel Structures 1

سازه های فولادی 2

Steel Structures 2

پروژه سازه های فولادی

Steel Structures Project

برنامه نویسی کامپیوتر

Computer Programming

زبان تخصصی

Technical English Language

مهندسی سیستمها

Civil Engineering Systems Analysis

مهندسی محیط زیست

Environmental Engineering

سازه های بتن آرمه 1

Reinforced Concrete Strict Rues 2

سازه های بتن آرمه 2

Reinforced Concrete Strict Rues 2

پروژه سازه های بتن آرمه

Reinforced Concrete Structures Project

روشهای اجرای ساختمان

Construction Methods

ماشین آلات ساختمانی

Construction Equipment’s

راهسازی

Highway Engineering

پروژه راهسازی

Highway Engineering Project

روسازی راه

Pavement Engineering

آزمایشگاه روسازی راه

Pavement lab

تئوری الاستیسیته

Theory of Elasticity


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631