محمد شوشتری

نام و نام خانوادگی: محمد شوشتری

گروه آموزشی: عمران  

رشته تحصیلی: سازه

گرایش: زلزله

محل اخذ مدرک تحصیلی: کانادا                               سال اخذ مدرک تحصیلی: 1385

مرتبه علمی: استادیار                                       

خلاصه فعالیتهای پژوهشی:

مقالات کنفرانسی

مقالات ژورنالی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

پایان‌نامه دکتری

کتاب

طرح تحقیقاتی

ثبت اختراع

20

3

13

 

 

 

 

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

1-    اثر زلزله در سازه‌های بلند

2-    کنترل فعال و غیرفعال سازه‌ها

3-    رفتار غیرخطی سازه‌های بتنی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631