مدیرگروه عمران

دکتر بهرام رضایی
تحصیلات:  استادیار عمران
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/m-asnaashari/
تلفن:  08138292505-8
تلفن داخلي:  346
توضیحات:  برای تماس با دفتر گروه با داخلی 220 تماس حاصل فرمایید.
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631