اطلاعيه كارت ورود به جلسه

 
کد خبر: 12115    1396/10/19

با توجه به تغییرات مورد نظر آموزش کل دانشگاه در برگزاری امتحانات، دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی موظفند کارت ورود به جلسات امتحانی را به همراه گزارش 1950(گزارش غیبت دانشجو در هر درس) با مراجعه به سیسـتم جامع آموزشـی گلستان از قبل پرینت کرده و در تمامی امتحانات به همراه داشته باشند.

مسوولیت عواقب عدم توجه به این موضوع به عهده دانشجو است.

 

اداره آموزش دانشکده مهندسی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631