پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسیارشد در رشته عمران گرایش آب و سازههای هیدرولیکی با عنوان: مطالعه توزیع سرعت و تنش برشی در کانالهای مرکب با سیلابدشتهای همگرا و شبکه عصبی مصنوعی CFD با استفاده از مدلسازی عددی مبتنی بر نگارش: رضوان یوسفی روزبهانی

 
کد خبر: 16341    1397/07/4

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسیارشد در رشته عمران گرایش آب و سازههای هیدرولیکی با عنوان: مطالعه توزیع سرعت و تنش برشی در کانالهای مرکب با سیلابدشتهای همگرا   و شبکه عصبی مصنوعی CFD با استفاده از مدلسازی عددی مبتنی بر نگارش: رضوان یوسفی روزبهانی با راهنمایی آقای دکتر بهرام رضایی در یکشنبه 8 مهر در سمینار 2 عمران برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

رضوان یوسفی روزبهانی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631