سمینار کارشناسی ارشد اقای بشیر علی ویسی با عنوان «تثبیت خاک با پلیمر مایع»

 
کد خبر: 3901    1395/02/19

عنوان: تثبیت خاک با پلیمر مایع

استاد راهنما: دکتر عباس قدیمی

نگارش: بشیر علی ویسی

مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

زمان:دوشنبه 13/2/ 95 ساعت16:30 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631