1395/04/20
دفاع آقای بهنام فریدونی افتخاری از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عن...
دفاع آقای بهنام فریدونی افتخاری از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «...
1395/03/29
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نگین حقیقت با عنوان «مطالعه جمعشدگی...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نگین حقیقت با عنوان «مطالعه جمعشدگی بتن سبک ...
1395/03/12
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدحسین شجاعی‌مهر با عنوان «تأثیر ...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدحسین شجاعی‌مهر با عنوان «تأثیر زمان...
1395/03/01
دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سیده صدیقه پزین با عنو...
دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سیده صدیقه پزین با عنوان «...
1395/02/27
دفاع آقای محمدرضا شعبانیان از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «...
دفاع آقای محمدرضا شعبانیان از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تاثیر تغی...
1395/02/18
سمینار کارشناسی ارشد آقای حمید رضا اکبری بهروز با عنوان «بررسی تا...
عنوان سمينار: بررسی تاثیر ریزدانه خمیری بر رفتار دینامیکی ماسه در چارچوب مکانیک ...
1394/12/21
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای سعید خدابنده لو با عنو...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای سعید خدابنده لو با عنوان «بررسی...
1394/12/19
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زیبن بادپا با عنوان «بررسی آزمایشگا...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زینب بادپا با عنوان «بررسی آزمایشگاهی الگوی ...
1394/12/17
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدمهدی سیف با عنوان «مدل¬سازی عدد...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدمهدی سیف با عنوان «مدل‌سازی عددی تو...
1394/12/02
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم هانیه حجازی‌فر با عنوان «تأثیر نرخ ...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم هانیه حجازی‌فر با عنوان «تأثیر نرخ حرار...
 |<  <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631